Banner
Point d.o.o.

Josip Lonar

Josip Lonar
Rođen: 21.11.1891.
(akovo, HRV)
Umro: 28.09.1973.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Akademik, sveuilini profesor, elektrotehniki strunjak i fiziar
Jezik:hrv
Izvor:(Josip arevi, prof., Hrvatski Povijesni Portal)

Akademik JOSIP LONAR, sveuilini profesor, elektrotehniki strunjak i fiziar.
Roen u akovu, 21. studenog 1891.
U rodnom gradu zavrio puku kolu, doao u Vinkovce u gimnaziju, zavrio 1910.
U Zagrebu je studirao matematikofizikalne znanosti na Mudroslovnom fakultetu, te na Sorboni u Parizu (1910-15) studira elektrotehniku.
Doktorirao u Zagrebu 1920., radi na gimnazijama, honorarno radi i na Tehnikoj visokoj koli, od 1931. redoviti je profesor na Tehnikom fakultetu.
Godine 1937. predaje kolegije Osnove elektrotehnike i Elektrina mjerenja.
Na fakultetu je osnovao laboratorije za iste kolegije u kojima je obavio mnoga istraivanja.

Zasluan je za utemeljenje i pokretanje Radio Zagreba, napravio je elektrotehnike sheme za njeno funkcioniranje1924-26, i izveo tehnike radove.
Tu je suraivao s O. Kuerom i J. Horvatom, bivim uenicima Vinkovake gimnazije. Godine 1930. kada je proradila prva televizija u Europi, u Londonu, konstruirao i napravio je prvi tv-prijemnik u svom laboratoriju, te gledao tv-sliku iz Londona.
Umirovljen je 1957. kada je TV Zagreb poela sa redovitim emitiranjem svoga dnevnog trosatnog programa.

Javljao se u brojnim strunim asopisima u zemlji i inozemstvu: Glasniku Hrvatskog prirodoslovnog drutva, Tehnikom listu, Elektrotechenische Zeitschriftu, Radu JAZU-a, i drugima, u Hrvatskoj enciklopediji.
Djela su mu: Konstrukcija radio stanica za primanje (1927-29), O savremenoj televiziji (1937), Osnovi elektrotehnike (1923-38) Uvod u elektrina mjerenja (1937-39) i druga.

Redoviti je lan JAZU-a od 1947. Godine 1961. dobio je Nagradu za ivotno djelo grada Zagreba.
Godine 1970. izabran je za poasnog doktora Sveuilita u Zagrebu.
Bio je pionir nae hrvatske elektrotehnike i elektronike, radiofonije i televizije.
Stoga je Fakultet elektrotehnike i raunarstva od 1971., odlukom Vijea nastavnika, uveo godinju Nagradu Josip Lonar za istaknute uspjehe u studiju i znanstvenoistraivakoj djelatnosti i nastavi.

Umro je u Zagrebu 28. rujna 1973.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.